Globaal Bewustzijn

Zou het waar zijn dat je als mens verbonden bent met de wereld om je heen? Als het zo is dat we al met elkaar verbonden zijn, zou je dat dan kunnen voelen? Als die verbinding er inderdaad is, zou het dan niet simpel moeten zijn om het te ervaren? En zo ja; zou je het ook voortdurend kunnen ervaren? Zou die verbondenheid zich enkel beperken tot mensen onderling, of zou het ook kunnen dat alles met elkaar in verbinding staat?

SharingGifts heeft Musicadans ontwikkeld; een gezamenlijke laagdrempelige muziekimprovisatie als middel om die verbondenheid te ervaren.

sharing gifts

Als eigentijds ritueel is het een oefening, die je bewust maakt van een basishouding. Deze heeft zijn invloed op alle vlakken van het dagelijks bestaan. Het maakt dat je gaandeweg meer rekening houd met de persoon naast je. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat al je keuzes steeds vaker worden gemaakt vanuit een heuse betrokkenheid op elkaar; op je sociale groep, op de samenleving en op de aarde zelf.

Natuurlijk bepaal je zelf hoever je hier in wilt mee gaan. Je eigen ervaring echter zal je vertellen wat je ermee kan. Aan jou om de eerste stap te zetten.